Go to Top

Bị u xơ tử cung bác sĩ khuyên phẫu thuật nhưng rất sợ, dùng An nữ đan có hết u xơ không?

Với các trường hợp khối u nhỏ có thể dùng để làm giảm và tiêu dần. Với các khối u lớn bác sĩ đã khuyên phẫu thuật thì nên phẫu thuật sẽ tốt hơn. Do các khối u với kích cỡ lớn có quá trình phát triển rất nhanh, càng để lâu càng nguy hiểm, có nguy cơ vỡ. Sản phẩm có tính ức chế làm chậm quá trình phát triển khối u nhưng cần thời gian lâu dài. Trong quá trình chờ đợi tác dụng của sản phẩm có thể khối u sẽ phát triển nhanh hơn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>