Go to Top

Cho bé dùng Siro ăn ngoan Hoa Thiên được vài ngày thấy bé bị đi ngoài?

Do mới dùng sản phẩm cơ thể bé chưa quen với sản phẩm nên có thể có một vài biểu hiện ban đầu như vậy. Khi cơ thể trẻ đã hấp thu tốt và quen với thành phân sản phẩm thì sẽ không còn hiện tượng này nữa anh/ chị có thể yên tâm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>