Go to Top

Da xanh xao và khô sạm dùng bao nhiêu hộp Viên dưỡng da Hoa Thiên thì thấy hiệu quả?

Thông thường với tình trạng khô da, chỉ cần dùng 1 tháng là thấy cải thiện còn hiện tượng da xanh xao và sạm thì dùng khoảng 2 tháng sẽ thấy da sáng và hồng hào hơn. Để da luôn được đẹp nên dùng liều 6 viên/ngày trong 3 tháng đầu. Sau đó giảm xuống 4 viên/ngày để duy trì.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>