Go to Top

Đang cho bé bú có dùng An nữ đan được không?

Sau khi sinh 6 tháng có thể dùng sản phẩm bình thường. Thành phần sản phẩm không ảnh hưởng đến chất lượng sữa và sức khỏe của em bé. Để đảm bảo sức khỏe, để cho cơ thể người phụ nữ thật sự ổn định hãy dùng. Sau sinh cần một thời gian nhất định để ổn định lại sức khỏe.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>