Go to Top

Đang có ý định mang thai có dùng An nữ đan được không?

Khi chuẩn bị mang thai vẫn dùng sản phẩm bình thường. Khi có thai thì ngưng lại đến sinh xong 6 tháng sau mới dùng tiếp. Thành phần sản phẩm có Trinh nữ hoàng cung với những cơ thể nhạy cảm có thể thấy nóng. Vì vậy nên ngưng dùng trong thời kỳ mang thai.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>