Go to Top

Dùng An nữ đan có gây nóng trong người không?

Trong thành phần sản phẩm có cao trinh nữ hoàng cung nên với những cơ thể nhạy cảm có thể thấy hiện tượng hơi nóng. Tốt nhất nên uống nhiều nước và kết hợp ăn thêm nhiều đồ mát và rau xanh sẽ không còn hiện tượng nóng nữa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>