Go to Top

Dùng An nữ đan như thế nào có hiệu quả tốt nhất?

Nên dùng đều đặn liên tục trong khoảng 3 tháng sẽ thấy hiêu quả cao nhất. Uống trước bữa ăn khoảng 20 phút, hoặc uống sau ăn nửa tiếng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>