Go to Top

Bé dưới 1 tuổi có dùng Siro ăn ngon Hoa Thiên được không? Vì sao?

Bé dưới 1 tuổi chưa nên dùng sản phẩm vì trong Siro ăn ngon Hoa Thiên có mật ong, mà thành phần này không nên dùng cho trẻ dưới 1 tuổi do hệ tiêu hóa của bé chưa hoàn chỉnh. Tốt nhât nên để cơ thể bé được phát triển một cách tự nhiên. Sau 12 tháng tuổi lúc đó hãy cho bé dùng là tốt nhất.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>