Go to Top

Khi nào dùng Siro ăn ngon Hoa Thiên, khi nào dùng Cốm ăn ngon Hoa Thiên?

Nếu bé nhà anh chị còn nhỏ (1-2t), bé chưa biết ngậm cốm hoặc sợ bé bị nghẹn khi ngậm cốm thì anh chị nên cho bé dùng Siro ăn ngon Hoa Thiên vì sản phẩm ở dạng lỏng rất dễ sử dụng.
Nếu bé lớn tuổi hơn thì anh chị có thể lựa chọn một trong hai sản phẩm đều được.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>