Go to Top

Hệ thống phân phối công ty

Với đội ngũ Trình Dược viên hùng hậu, các sản phẩm của Thiên Hải có mặt ở hầu hết các nhà thuốc ở các miền đất nước. Các sản phẩm bao gồm: Viên Uống Hoa Thiên, Cốm ăn ngon Hoa Thiên, Siro ăn ngon Hoa Thien, An Nữ Đan,..

Trong thời gian tới, Thiên Hải sẽ tiếp tục mở rộng hệ thống phân phối và tích cực xây dựng một hệ thống phân phối uy tín, chuyên nghiệp.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>